مربیان مجاز استان مازندران

مربیان پاراگلایدر درجه ۳:

 

 سید کاظم هاشمی حیدری – شماره تماس : ۰۹۱۱۳۱۳۰۱۱۸


اکبر مهدی تنکابنی – شماره تماس : ۰۹۱۱۳۱۲۰۳۱۳


 حسین عباسقلی زاده نمینی – شماره تماس : ۰۹۱۱۱۷۵۲۲۰۴


سید احسان داوری – شماره تماس : ۰۹۱۹۰۷۱۶۱۷۰


رضا نقوی – شماره تماس : ۰۹۱۱۳۹۱۸۷۴۲


میثم پیروی – شماره تماس : ۰۹۱۱۲۱۶۸۷۹۶


شبنم حیاتی – شماره تماس : ۰۹۱۱۲۵۵۵۹۶۰


علی رضوان فیضی – شماره تماس : ۰۹۳۵۸۳۲۳۲۱۰

دکمه بازگشت به بالا