مربیان مجاز استان تهران

مربیان پاراگلایدر درجه ۲ :

محمد خورسند – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۸۴۴۷۵


 حمید سراجان – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۱۰۷۸۹


وحید نظری نسب – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۹۰۸۵۱۸


بابک حسینی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۴۳۱۱۷۹


 محمد رازقی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۱۳۹۳۵۱


مربیان پاراگلایدر درجه ۳ :

ابوافضل خدایاری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۲۱۸۹۲۳


سید مرتضی علوی – شماره تماس : ۰۹۱۲۶۹۵۹۱۴۹


مهدی اردیخانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۰۷۰۸۰۱


محسن موسس – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۴۲۱۹۶


محمد مهدی فرخنده کلام – شماره تماس :۰۹۱۹۳۳۸۱۰۳۷


 مائده مقیمی – شماره تماس : ۰۹۳۵۷۹۱۳۵۹۳


حسام بایرامی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۹۹۶۹۱


محمد کنعانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۵۹۷۵۰۶


رضا اباذری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۹۹۵۹۹


محمد غیاثی طاری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۰۳۳۰۳۷


 غلامرضا امیدعلی – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۴۶۴۰۳۷


 هادی حیدری – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۱۵۸۰۳۲


جمشید شمس – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۹۵۶۶۵۶


مهدی کوهی – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۳۰۶۱۴۷


مهرداد شیخی – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۹۷۴۲۴


شهرام نوشادی راد – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۵۷۸۰۰۹


سید مجید عمیدی – شماره تماس : ۰۹۱۹۱۳۰۷۵۹۴


محمد آقایی – شماره تماس : ۰۹۳۵۳۲۹۱۹۴۳


ارسطو عابدینی – شماره تماس : ۰۹۱۲۵۲۵۶۲۴۷


پوریا غلامی – شماره تماس : ۰۹۳۶۱۲۴۹۳۵۶


جواد رحمت نژاد – شماره تماس : ۰۹۲۱۴۰۷۱۷۶۴


حمید هراثی – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۸۳۳۸۶۸


 علی عاملی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۰۵۴۴۹۲


محسن منصوری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۶۷۴۴۹۴


سید سهیل سادات باریکانی – شماره تماس : ۰۹۱۲۷۸۳۳۷۰۳


میثم سروی – شماره تماس : ۰۹۳۹۲۸۱۹۰۳۱


مهدی فرج زاده – شماره تماس : ۰۹۱۲۳۱۳۰۷۳۲


محمدمهدی نوذری – شماره تماس : ۰۹۱۲۷۶۲۸۷۸۴


بهروز کشمیری – شماره تماس : ۰۹۱۲۸۱۷۴۵۴۳


علی صالحی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۲۲۱۱۲۱


امیر طالبی – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۸۶۸۲۲۷

دکمه بازگشت به بالا