اعضای انجمن

اعضای انجمن ورزش های هوایی کشور

۱ رئیس انجمن ورزش های هوایی :آقای علی مویدی
۲ نایب رئیس انجمن ورزشهای هوایی :آقای ابراهیم کریمی
۳ دبیر انجمن ورزشهای هوایی : آقای حمید سراجان

اعضای هیات رئیسه انجمن ورزشهای هوایی :

۱- آقای حمید هاشمی

۲- آقای بختیاری نژاد

۳- آقای کرمی

۴- آقای کیومرث سلگی

۵- آقای فرهاد نیکوخصال

۶- آقای میرزائی

۷ – آقای حق شناس

۸- آقای باقری


سایر اعضاء :

نایب رییس بانوان :

خانم مائده مقیمی – شماره تماس : ۰۹۳۵۷۹۱۳۵۹۳

مسئول کمیته آموزش و پژوهش :

آقای رسول نورائی

مسئول کمیته مربیان :

آقای مهرداد شیخی – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۹۷۴۲۴

مسئول کمیته امور استان ها :

آقای محسن موسس – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۰۴۲۱۹۶

مسئول کمیته امور باشگاه ها :

آقای بهادر بزرگ – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۸۳۶۰۳۳

مسئول کمیته مسابقات:

آقای اسد سهرابی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۶۷۵۹۸۴

مسئول کارگروه چتربازی : 

آقای خشایار تشکری – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۰۷۶۸۵۶

مسئول کمیته داوران :

آقای سیدمحمد سیدکنعانی – شماره تماس :۰۹۱۲۱۵۹۷۵۰۶

 مسئول کمیته حقوقی :

آقای مجید بختیاری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۵۸۶۰۷۱

مسئول کمیته مالی و اداری :

خانم زارع دل آور

مسئول صدور گواهینامه  :

خانم جوادی کیا

 


اعضای کمیته استان ها

استان آذربایجان شرقی – مسئول کمیته : آقای رضائی – شماره تماس : ۰۹۱۴۹۱۶۴۲۳۸

استان آذربایجان غربی – مسئول کمیته : آقای خانزاده -شماره تماس : ۰۹۱۴۱۳۹۱۹۷۴

استان ایلام – مسئول کمیته : آقای یاسمی – شماره تماس : ۰۹۱۸۳۴۱۳۵۰۶

استان البرز – مسئول کمیته : آقای بزرگ – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۸۳۶۰۳۳

استان اصفهان – مسئول کمیته : آقای غزنوی – شماره تماس : ۰۹۱۳۲۱۱۸۹۱۰

استان اردبیل – مسئول کمیته : آقای اسبقیان – شماره تماس : ۰۹۱۴۱۵۱۸۰۵۲

استان بوشهر – مسئول کمیته : آقای دهقانی – شماره تماس : ۰۹۱۷۷۷۴۵۱۶۸

استان چهارمحال بختیاری – مسئول کمیته : آقای ملکی

استان خوزستان – مسئول کمیته : آقای طلاوری – شماره تماس : ۰۹۱۶۳۰۰۸۷۲۸

استان خراسان شمالی – مسئول کمیته : آقای موفق – شماره تماس : ۰۹۱۵۱۸۴۲۰۹۰

استان خراسان رضوی – مسئول کمیته : آقای قهرمانی – شماره تماس : ۰۹۱۵۱۱۳۳۱۲۸

استان خراسان جنوبی – سرپرست کمیته : آقای هادی نیا – شماره تماس : ۰۹۳۶۵۶۱۳۰۷۰

استان زنجان – مسئول کمیته : آقای ارجمندفر – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۴۱۱۲۳۳

استان سمنان – مسئول کمیته : آقای صفائیان – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۱۷۳۳۱

استان سیستان و بلوچستان

استان فارس – مسئول کمیته : آقای پدرام – شماره تماس : ۰۹۱۷۳۱۴۱۲۲۹

استان قزوین – مسئول کمیته : آقای هاشمیان – شماره تماس : ۰۹۱۲۲۸۲۹۰۴۹

استان قم – مسئول کمیته : آقای سخایی – شماره تماس : ۰۹۱۲۷۵۴۲۹۰۷

استان کردستان – مسئول کمیته : آریان علاقبند – شماره تماس : ۰۹۱۸۴۶۷۴۲۶۱

استان کرمان – مسئول کمیته : آقای موسی پور – شماره تماس : ۰۹۱۳۳۹۷۳۶۰۰

استان کرمانشاه – مسئول کمیته : آقای نقدی – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۹۷۸۹۶۱

استان کهکیلویه و بویراحمد – مسئول کمیته : آقای برزگر – شماره تماس : ۰۹۲۱۷۳۷۹۰۱۴

استان گلستان – مسئول کمیته : آقای حزینی – شماره تماس : ۰۹۱۱۲۷۰۰۱۳۰

استان گیلان – مسئول کمیته :  آقای جانعلی پور : شماره تماس : ۰۹۱۱۷۲۱۸۸۱۹

استان لرستان – مسئول کمیته : آقای زادخوش – شماره تماس : ۰۹۱۶۶۶۳۰۹۴۹

استان مرکزی – مسئول کمیته : آقای پری دری – شماره تماس : ۰۹۱۲۴۸۸۹۹۱۸

استان مازندران –مسئول کمیته : آقای بتیار – شماره تماس : ۰۹۳۳۷۵۴۱۶۴۴

استان همدان- مسئول کمیته : آقای نیازپور – شماره تماس : ۰۹۱۸۳۱۳۹۰۵۳

استان هرمزگان – مسئول کمیته : آقای رنجبر

استان یزد – مسئول کمیته : آقای گرجی : ۰۹۱۳۳۵۱۷۸۹۶

منطقه آزاد قشم – مسئول کمیته : آقای الوندی : ۰۹۱۲۴۳۳۴۷۶۹

منطقه آزاد کیش – مسئول کمیته : آقای بنا – شماره تماس : ۰۹۱۲۱۵۷۰۰۱۴

منطقه آزاد انزلی – مسئول کمیته : آقای خشنود- شماره تماس : ۰۹۳۳۲۷۵۴۳۷۸

دکمه بازگشت به بالا